สิ่งที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับ แคนาดา ก่อนไปใช้ชีวิตอยู่

สิ่งที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับ แคนาดา มีหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับประเทศแคนาดา ที่คนไทยเราอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อน หากน้องๆ กำลังวางแผนจะไปเรียน ท่องเที่ยว หรือใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศที่สวยงามและหนาวเย็นแห่งนี้ นี่คือข้อมูลดีๆ ที่น้องๆ ควรศึกษาเอาไว้ครับ แคนาดามีประชากร 36.5 ล้านคน ส่วนใหญ่อพยพมาจากยุโรป โดยเฉพาะจากประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ผู้อพยพจากเอเชีย มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเกือบจากแคริบเบียนและแอฟริกา แคนาดายังเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมือง เช่น ชาวเอสกิโมและชาวเมทิส เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่มาก จึงมีความหลากหลายสูงทั้งในด้านจำนวนประชากร สภาพพื้นที่ สภาพอากาศ และวิถีชีวิตของผู้คน อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมของแคนาดาให้ความสำคัญกับความภาคภูมิใจและความยึดมั่นในความเสมอภาค ความหลากหลาย และความเคารพเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน นี่คือค่านิยมหลักที่ทำให้แคนาดาเป็นมิตรมาก มีความสงบและปลอดภัยในการอยู่อาศัย ในมิติด้านศาสนา แคนาดาเปิดกว้างสำหรับการปฏิบัติและความเชื่อทางศาสนา โดยกว่า 20% ของประชากรรายงานว่าไม่มีศาสนา   สิ่งที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับ แคนาดา ประเทศแคนาดา เป็น bilingual country   สิ่งที่ควรต้องรู้เกี่ยวกับ แคนาดา ใช่ แคนาดามีภาษากลางหรือ ภาษาราชการสองภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส […]