วัฒนธรรมในแคนาดา

วัฒนธรรมในแคนาดา โดยทั่วไปแล้ว ชาวแคนาดาส่วนใหญ่เป็นมิตร สุภาพ และเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น คุณจะได้ยินคำว่า Please, Thank you และ Sorry จนกว่าคุณจะคุ้นเคย ดังนั้นเมื่ออยู่ในประเทศแคนาดาจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างมาก หากคุณได้เรียนรู้วิธีการเข้าสังคมและมารยาทในการใช้ชีวิตในประเทศนี้แล้ว มันจะช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับชาวแคนาดาและใช้ชีวิตชีวิตประจำวัน เรียน และทำงานได้เป็นอย่างดี   วัฒนธรรมในแคนาดา มารยาทในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะต่าง ๆ   วัฒนธรรมในแคนาดา เมื่อท่านยืนอยู่บนบันไดเลื่อนท่านควรยืนชิดทางด้านขวา เพื่อให้คนที่ต้องการเดิน หรือเร่งรีบนั้นสามารถใช้ทางเดินในด้านซ้ายผ่านไปได้ค่ะ เช่นเดียวกับการขับรถ คือให้รถที่ต้องการไปเร็วกว่าขับผ่านไปทางด้านซ้าย ให้ยืนเข้าแถวเมื่อต้องการใช้บริการรถบัส เรือเฟอรี่ รถไฟฟ้า รวมไปถึงระบบขนส่งอื่นๆค่ะ ไม่ควรดันหรือแซงคิว ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำไม่เหมาะสม เมื่อท่านต้องการขึ้นรถไฟฟ้า เรือ หรือรถบัส ควรรอให้ผู้โดยสารที่จะลง เดินออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปค่ะ เพื่อที่จะสะดวกต่อผู้โดยสารท่านอื่นที่ต้องการลงที่สถานีนั้นๆ รวมไปถึงควรหลีกทางให้ผู้โดยสารที่มีรถเข็นเด็ก หรือบุคคลทุพพลภาพขึ้นหรือลงรถก่อนค่ะ ไม่ควรยืนขวางประตูเมื่อท่านกำลังโดยสารยานพาหนะนั้นๆ เพื่อเป็นการหลีกทางให้ผู้โดยสารท่านอื่นสามารถขึ้นลงที่สถานีนั้นได้สะดวกค่ะ ควรมีบัตรโดยสารติดตัวท่านทุกครั้งที่เดินทาง หากท่านใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะโดยไม่มีบัตร และถูกตรวจพบ ท่านอาจพบกับค่าปรับถึง 173 เหรียญค่ะ เมื่อท่านต้องการจะลงที่สถานีใดๆ ท่านควรเตรียมพร้อมในการลง เพื่อจะทำให้ไม่เสียเวลาหยุดรถนานๆ และสะดวกต่อการลงรถของท่านค่ะ ไม่ควรวางสัมภาระของท่านไว้บนที่นั่งใกล้ตัวท่าน […]